Buro A-Vier Homepage | Fiscale berichten | Weblog

Wettelijke verplichting voor ondernemers om elektronisch aangifte te doen:

 

Loonbelasting:

Vanaf 1 januari 2006 bent u wettelijk verplicht om elektronisch aangifte te doen voor de loonheffing (LH) en de sociale premies UWV. Iedereen doet aangifte voor de loonbelasting per maand.

  Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting:

Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de inkomstenbelasting bij winst uit onderneming (IB) en de vennootschapsbelasting (Vpb). Dat betekent dat u over het belastingjaar 2016 verplicht elektronisch aangifte moet doen: voor de inkomstenbelasting vóór 1 mei 2017 en voor de vennootschapsbelasting vóór 1 juni 2017. Als er uitstel is verleend via de belastingconsulentenregeling (bijvoorbeeld via Buro A-Vier) dan moet uw aangifte uiterlijk voor 1 mei 2018 zijn ingediend.

Omzetbelasting:

Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting; dit kan per jaar, kwartaal of maand zijn.

Controleer uw voorlopige aanslag 2017

In de periode van november 2016 tot en met januari 2017 ontvangt u uw voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting over 2017. Deze is gebaseerd op uw gegevens over eerdere jaren. Kijk uw voorlopige aanslag goed na. Is uw situatie veranderd? Geef wijzigingen dan zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig belasting betaalt en daardoor heffingsrente moet gaan betalen.

Aftrek kinderalimenatatie vervalt vanaf 2015
Indien u momenteel kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 bruto eigenlijk teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie al rekening is gehouden met de belastingteruggave.
De praktijk zal moeten uitwijzen of dit ook een grond zal zijn tot verlaging van de kinderalimentatie, en zo ja, in welke gevallen. Het is in ieder geval raadzaam de aanstaande lastenverzwaring tijdig met de alimentatieontvanger te bespreken.
U kunt in onderling overleg de alimentatie eventueel bijstellen en deze wijziging door de rechter laten bekrachtigen. Indien onderling geen oplossing kan worden bereikt, is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen.
Omdat een wijzigingsverzoek in beginsel niet met terugwerkende kracht door de rechtbank wordt toegewezen, dient u tijdig actie te ondernemen tegen de aanstaande lastenverzwaring.
Vraagt u zich af wat de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de alimentatieplichtige voor u betekent? Klik dan hier

Vaarwel blauwe envelop

Vanaf 1 november 2015 stuurt de Belastingdienst steeds meer post alleen nog maar naar een digitale Berichtenbox. Activeer daarom nu uw account op MijnOverheid:

Klik hier voor meer informatie